logo

Rólunk

Az e-szakreferens.hu csapatának célja, hogy ügyfeleinek segítséget nyújtson a hatékonyságuk növelésében, az energia- és költségmegtakarításban, valamint a fenntartható fejlődésben. Szakmai tanácsainkkal támogatjuk Önöket az energiahatékonysági törvény által előírt adatszolgáltatások teljesítése és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatok ellátása során. A ma elérhető legfejlettebb technológiákkal – okos mérőkkel, IoT (Internet of Things) Ipar 4.0 szenzorokkal és szoftverekkel – állunk rendelkezésükre.

Érjünk el sikereket közösen!

Rólunk

Törvény

Energiahatékonysági törvény

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény

Az Országgyűlés a nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladatok meghatározása és e feladatok végrehajtása feltételeinek biztosítása céljából, az energiaellátás és energiafelhasználás hatékonyságának átfogó biztosítására, s ezzel az energiafogyasztói költségek csökkentését, valamint a környezeti erőforrások jövő nemzedékek számára történő megóvását elősegítve – az európai uniós jogi követelményekre figyelemmel – törvényt alkotott, amely itt érhető el:

LINK

A törvény rendelkezik az energiahatékonyságról, a nagyvállalatok számára előírt kötelező energetikai auditról vagy az ISO50001 bevezetéséről és az energetikai szakreferens igénybevételéről, valamint az ezekhez kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási feladatok ellátásáról.

Energiahatékonysági törvény menü

Célcsoport

Kiknek kötelező független energetikai szakreferens igénybevétele?

2016. december 21-től a jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezetek számára kötelező független energetikai szakreferens igénybevétele. A szakreferenseket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) kell bejelenteni, az igénybevételt követő 30 napon belül.

A bejelentéshez szükséges dokumentumok a MEKH honlapján elérhetők.

Az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, a 100 000 m3 földgázt vagy a 3 400 GJ hőmennyiséget.

Szakreferens

Ki lehet energetikai szakreferens és melyek a feladatai?

Energetikai szakreferens munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet.

Az energetikai szakreferens megfigyelőként és tanácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, továbbá javaslatokat fogalmaz meg energia-hatékony üzemeltetési megoldásokkal és energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

Az energetikai szakreferensek feladata többek között a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energia-beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az energetikai szakreferensek éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekről és az energia-megtakarítási eredményekről, amelyet minden év május 31-ig a cégek honlapján is közzé kell tenni.

További fontos jogszabály a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energia-megtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről szóló 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet, amely az alábbi linken érhető el:

e-szakreferens logó

Kapcsolat

Kérdés, érdeklődés esetén állunk szíves rendelkezésére!

Varga Szabolcs
energiagazdálkodási szakértő

E-mail: varga.szabolcs@e-szakreferens.hu
Telefon: +36 20 9666 198